İlahe İllallahü Vahdehu Lâ Şerikeleh Lehül Mülkü ve Lehül Hamdü ve Hüve
Âlâ Külli Şey-ün Kadir" Hergün 100 kere söyleyen kimse, 10 köle azad
etmiş gibi olur, kendisine 100 sevap yazılır, yüz günahı silinir, o gün
akşama kadar şeytanın şerrinden emin olur. Hiçbir kimse hiçbir ibadetle
bu seviyeye ulaşamaz, ancak ondan daha fazla yapan müstesna. Hadis'i
Şerif (Buhari, Müslim) Gezdiği sokakta bir kere söyleyenin bir milyon
günahı bağışlanır, defterine bir milyon sevap yazılır ve kendisi için
cennette bir köşk inşa edilir. Hadis'i Şerif (Ahmed İbn'i Hanbel)
(1 köle azat etmenin sevabı o kölenin her bir organına karşılık azat edenin organları cehennemden azat edilir -baydar-)